PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DİLİNDEN KURBANIN FAZİLETİ

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DİLİNDEN KURBANIN FAZİLETİ

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DİLİNDEN KURBANIN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz, pek çok hadislerinde kurban kesmenin sevap ve faziletlerine yani bize bu dünyada ve mead (ahiret) âleminde kazandıracağı mükâfatlara işaret eder. 

Peygamberimiz, kurban bayramı günü, kızı Hz. Fatıma’ya (r.a.) şöyle buyurur:

“Ey Fatıma! Kalk, kurbanının yanında bulun, şunu iyi bil ki; onun kanından yere düşen ilk damla ile, işlemiş olduğun günahların tümü affedilir. Kurban kesilmeden önce şöyle dua et: ‘Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanlardanım.”

Bu sırada Peygamberimizin yanında bulunan sahabeden İmran b. Husayn şöyle bir soru sorar:

Ey Allah’n Resulü! Bu (bağışlanma ve sevap) yalnız senin ehl-i beytine mi mahsustur, yoksa tüm Müslümanlar için de durum aynı mıdır? Resul-i Ekrem Efendimiz de:

“Tüm mü’minler için aynı sevap vardır.” buyurur. (Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, c. IV, s. 17; Hakim, el-Müstedrek, c. IV, s. 222.)

KURBAN KESMENİN SEVABI

Zeyd İbnu Erkam (r.a.) anlatıyor: Bir gün Resulullah’a şöyle sorduk:

“Ey Allah’ın Resulü, bayram günü kesilen şu kurban nedir?”

Peygamberimiz şu cevabı verdi:

“Bu, babanız İbrahim’in (a.s.) sünnetidir. (Onun zamanından beri devam eden bir ibadettir.)”

Bunun üzerine biz: “Kurban kesersek bize ne gibi bir sevap var Ya Resulullah!” diye sorduk.

Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Kurbanın her bir kılı için bir sevap.”

O zaman, dedik: “Kesilen kurban, (koyun, kuzu gibi) yünlü ise sevap nasıl olacak.

Peygamberimiz de: “Yünün her bir kılı için de bir sevap var!” buyurdu (İbn Mace, Edâhî, 3)

KURBAN BAYRAMI’NDA YAPILACAK EN FAZİLETLİ İŞ

Hz. Ayşe’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurur:

Kurban Bayramı günü âdemoğlunun yapacağı en faziletli iş kurban kesmektir. Şüphesiz o kurban kıyamet gününde, boynuzları, kılları, çatal tırnaklarıyla (sevap olarak) gelecektir. O kurban, daha kanı yere düşmeden önce, Allah katında (makbul bir davranış olarak sevap defterine) kaydedilir. Bu yüzden nefislerinizi onunla temiz hale getirin.” (Tirmizi, Edâhî, 2).

Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurur:“Kurban kesen kişi, hayvanın her bir tüyü için sevap kazanır.” (Tirmizî, Edâhî 1; İbni Mâce, Edâhî 3)

Hasan bin Ali (r.a.) Peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Kim ki gönül hoşnutluğuyla ve kestiği kurbanın sevabını Allah’tan umarak kurban keserse, bu onun için Cehennem ateşine karşı perde olur.” (Timizi, Kıyame, 50)